Mercedes-Benz

Elektroniczna Książka Przeglądów.

Dane serwisowe na żądanie.
Elektroniczna Książka Przeglądów.

Elektroniczna Książka Przeglądów [1] zastępuje tradycyjną książkę serwisową oraz umożliwia autoryzowanemu serwisowi Mercedes-Benz bezpieczne i dokładne dokumentowanie wszystkich przeprowadzonych prac serwisowych.
Przez cały okres eksploatacji samochodu dostawczego Elektroniczna Książka Przeglądów jest bezpiecznie chroniona w centralnej bazie danych Mercedes-Benz, dzięki czemu w razie potrzeby możemy sporządzić dla Państwa pełną historię serwisowania pojazdu.

Zabezpieczenie na wypadek utraty/zagubienia.

Jeśli Elektroniczny Raport Serwisowy zaginie, mamy wgląd do danych serwisowych Państwa samochodu dostawczego online i możemy w każdej chwili udzielić potrzebnych informacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez zabezpieczenie przeciwko fałszerstwom.

Elektroniczny Raport Serwisowy dokumentuje – w sposób odporny na fałszowanie – przebiegi kilometrowe oraz zakres wykonywanych prac serwisowych. Zwiększa to wartość samochodu dostawczego Mercedes-Benz w momencie odsprzedaży. Z kolei w razie zakupu auta używanego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki możliwości wglądu do historii serwisowania.

Zwiększenie komfortu za granicą lub w przypadku zmiany warsztatu serwisowego.

Wgląd do danych Państwa samochodu dostawczego możliwy jest także za granicą. Dzięki temu wszędzie możemy Państwu udzielić szybkiej i profesjonalnej pomocy. Ponadto zapewniamy ciągłość prowadzenia Elektronicznego Raportu Serwisowego po wyjeździe za granicę lub po zmianie warsztatu.

[1] Dostępna dla samochodów dostawczych od października 2012 r.